Google AnalyticsGoogle Analytics คือ เครื่องมือวิเคราะห์และติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในวงการเว็บมากที่สุด การใช้ Google Analytics ช่วยให้นักการตลาดและเจ้าของเว็บไซต์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในเชิง SEO ด้วยข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้ไม่แปลกใจเลยครับว่า นี่คือหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์ฟีเจอร์ของ Google Analytics จะสามารถเช็ค

  • จำนวนผู้เยี่ยมชมและผู้เยี่ยมชมที่กลับมา: บอกจำนวนครั้งที่มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงจำนวนครั้งที่คนเดิมกลับมาเยี่ยมชมใหม่อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าเว็บไซต์ของคุณมีความน่าสนใจและกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้งหรือไม่
  • แหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชม: บอกว่าผู้เยี่ยมชมมาจากที่ไหน เช่น มาจากการค้นหาในเครื่องมือค้นหา การเปิดโฆษณา การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นต้น ช่วยให้คุณเข้าใจว่าแหล่งที่มาของผู้เยี่ยมชมมาจากช่องทางใด
  • คำค้นหา: บอกเกี่ยวกับคำค้นหาที่ผู้เยี่ยมชมใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคำค้นหาใดที่น่าสนใจและที่มีการค้นหาอย่างเต็มที่
  • พฤติกรรมผู้เยี่ยมชม: บอกเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า ระยะเวลาที่อยู่ในเว็บไซต์ อัตราการส่งต่อหรือเปิดดูหน้าในเว็บไซต์ เป็นต้น ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและทิศทางการใช้งานของผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์
  • การแสดงความสนใจในเว็บไซต์: บอกเกี่ยวกับการกระทำของผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ เช่น การกรอกแบบฟอร์ม การกดปุ่ม การซื้อสินค้า เป็นต้น ช่วยให้คุณทราบว่าผู้เยี่ยมชมกำลังทำอะไรในเว็บไซต์ของคุณ
  • การติดตามการเปิดดูการโฆษณา: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณตรวจสอบว่าการโฆษณาของคุณมีผลให้ผู้เยี่ยมชมกดดูหรือไม่
  • การวิเคราะห์การนำทาง (Navigation): ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การนำทางในเว็บไซต์ เช่น การคลิกลิงก์ในเมนูหรือการนำทางระหว่างหน้า ช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมไปที่หน้าไหนและมีเนื้อหาอะไรที่ทำให้พวกเขาเข้าถึงหน้า


เครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Google Keyword Planner
Google Keyword Planner

Google Search

Yoast SEO
Yoast SEO

Yoast

MozBar
MozBar

Moz