• Home
  • เรียน SEO ฟรี

เรียน SEO ฟรี สอนตั้งแต่เริ่มต้น นำไปปรับใช้ได้จริง | by Son Content Mastery

Son Content Mastery

❝ ผมตั้งใจทำเนื้อหาบทเรียน SEO (ฟรี) นี้ขึ้นมาสำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจศึกษาด้าน SEO อย่างจริงจัง โดยมีทั้งบทความและวิดีโอ แบ่งไว้ในแต่ละบทเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ มองภาพรวมของ SEO และสามารถต่อยอดไปได้ในระดับสูงขึ้นครับ ❞3. Keyword Research

Chapter: 3
6. Off-Page SEO

Chapter: 6


FAQ

เรียนฟรีจริง โดยเราได้ทำบทความเน้นข้อมูลเชิงลึก (Insights) แล้วรวมรีซอร์สต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ในแต่ละบทเรียน ซึ่งถือว่าครอบคลุมการทำ SEO ในเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง
เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ เจ้าของเว็บไซต์ นักการตลาด นักทำคอนเทนต์ นักเขียนโปรแกรม หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการทำ SEO (หรือผู้ที่พอมีพื้นฐานบ้างแล้ว แต่ต้องการ recap)
ถ้ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็จะดีมาก แต่ถ้าไม่มีเว็บก็สามารถศึกษาแนวคิดโดยรวมก่อนได้ (แต่แนะนำว่าควรมี เพราะจะทำให้ศึกษาและทำความเข้าใจ SEO ได้มีประสิทธิภาพที่สุด)